שלחת אין-ספור קורות חיים?
אין קול ואין עונה?

הגיעה העת לארגן, למקד ולהבליט את כישוריך!

כתיבה מקצועית של קורות חיים

לבדיקת קורות חיים והצעה מותאמת אישית
info@rightword.co.il

לפרטים נוספים על http://www.Rightword.co.il/CV/ בפייסבוק